Reflections of Life #10: Hanggang Saan

110403 Hanggang saan ba titibok ang isang pusong tigang? Hanggang saan hihinga ang isang taong naubusan na ng hangin? Hanggang saan sya kukuha ng lakas upang marating ang kanyang patutunguhan? Hanggang saan nya ikukubli ang nagsusumamong damdamin? Hanggang saan niya panghahawakan ang ilaw ng pag-asang pilit kumakawala sa kanyang mga kamay? Hanggang saan papatak ang … Continue reading Reflections of Life #10: Hanggang Saan

Reflections of Life #2: Musika ng Katahimikan

110403 Madilim na paligid Di maabot ng paningin Malalim na gabi Di masukat ang hangganan Nakakabingi... Nakakarindi... Ang musika ng katahimikang Sumasaklaw sa bawat espasyong Bumubuo ng iyong katauhan Malambing na tinig sa karimlan Dulot ay pagsusumamo sa kawalan Indayog ng musika ng katahimikang Sumasabay sa hinagpis ng pusong sugatan Itim ang kulay ng di … Continue reading Reflections of Life #2: Musika ng Katahimikan