Reflections of Life #6: Tumawa Ka

072101

Ang buhay nga naman

Kung minsa’y di mainitindihan,

Tadahana’y laging nagbibiro

Kung minsan ito’y mapanudyo.

Kung tabunan ka kaya

Ng sanlibo’t isang problema,

Ano nga ba ang iyong gagawin?

Haharapin mo ba o matulin kang tatakbo?

Ikaw nga ba’y iiyak nalang,

Kapara ng isang batang walang magawa.

Tawanan mo nalang kaya

Nang pakiramadam mo’y gumaan man lang.

Ang buhay ay sadyang paikot-ikot,

Di mo alam kung saan ka hahantong.

Ngunit kapag problema’y nariyan na,

Subukan mong tumuwa

Sakaling mundo mo’y mag-iba.