“Heart” Decisions

022613 Two words – Gut Feel. Others can call it intuition, instinct or just simply “feeling”. Three weeks ago, I decided to cut my hair short. The reason: I just felt like cutting it short. I do not really care how people would react to my new hair. I like it, and if they don’t, why … Continue reading “Heart” Decisions

Reflections of Life #2: Musika ng Katahimikan

110403 Madilim na paligid Di maabot ng paningin Malalim na gabi Di masukat ang hangganan Nakakabingi... Nakakarindi... Ang musika ng katahimikang Sumasaklaw sa bawat espasyong Bumubuo ng iyong katauhan Malambing na tinig sa karimlan Dulot ay pagsusumamo sa kawalan Indayog ng musika ng katahimikang Sumasabay sa hinagpis ng pusong sugatan Itim ang kulay ng di … Continue reading Reflections of Life #2: Musika ng Katahimikan